Vervallen medicatie

Wat doe je best met vervallen geneesmiddelen?

Vervallen geneesmiddelen kun je niet zomaar weggooien. Er kunnen stoffen in zitten die schadelijk zijn voor het leefmilieu. Wij als apotheker kunnen deze vervallen of ongebruikte geneesmiddelen voor je verwerken op een duurzame manier.

Medicijnen waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Zorg er dus voor dat uw medicijnkastje steeds op orde staat. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw naasten die hiermee in contact kunnen komen, zoals uw kinderen. 

Wat mag je naar de apotheker brengen?

Vervallen of ongebruikte geneesmiddelen mogen terug naar ons gebracht worden, ook zonder verpakking of bijsluiter. Hieronder volgt een selectie van wat je al dan niet mag terug brengen.

Pharma OnePagerMdicamentsPrims NL V01